Blog Comments

3 comments

Blogs » News » BIRDS SING IN SOUTHERN CHINA

BIRDS SING IN SOUTHERN CHINA


 •  It is concrete...
  A monk once said to Fuketsu:
  “There is something I heard you say once that puzzled me, namely, that truth can be communicated without speaking and without keeping silent. Would you explain this please?”
  Fuketsu replied:
  “When I was a lad in South China, ah! how the birds sang among the blossoms in the springtime?”
  I think.
  Therefore I am unconscious
  At the moment of thought
  I well in the UNREAL world
  Of abstraction
  or of the past
  or of the future.
  THE PRAYER OF THE FROG

  PTAKI ŚPIEWAJĄ W POŁUDNIOWYCH CHINACH
  Jest rzeczywista...
  Mnich rzekł kiedyś do Fuksetsu:
  „Usłyszałem coś, co powiedziałeś i co mnie zdziwiło. Mianowicie, prawda może być przekazywana bez słów i bez zachowania ciszy. Proszę, wyjaśnij mi to”.
  Fuksetsu odparł:
  „W młodości byłem w południowych Chinach; ach, jak ptaki pięknie śpiewały wśród kwiatów na wiosnę”.
  Myślę,
  więc jestem nieświadomy.
  W momencie myślenia,
  przebywam w NIERZECZYWISTYM świecie abstrakcji
  lub przeszłości,
  albo też przyszłości.
  MODLITWA ŻABY
  Anthony de Mello