Blog Comments

0 comments

Blogs » News » A MONK AND A BIRD

A MONK AND A BIRD


 •  A monk was walking in the monastery grounds one day when he heard a bird sing.
  He listened, spellbound. It seemed to him that never before had he heard, but really heard, the song of a bird.
  When the singing stopped he returned to the monastery and discovered, to his dismay, that he was a stranger to his fellow monks, and they to him.
  It was only gradually that they and he discovered that he was returning after centuries. Because his listening was total, time had stopped and he had slipped into eternity.
  Prayer is made perfect
  when the timeless is discovered.
  The timeless is discovered
  through clarity of perception.
  Perception is made clear
  when it is disengaged
  from preconceptions
  and from all consideration
  of personal loss or gain.
  ‘Then the miraculous
  is seen and the heart is filled with wonder.
  THE PRAYER OF THE FROG


  MNICH I PTAK
  Kiedyś spacerując po klasztornych gruntach, pewien mnich usłyszał śpiew ptaka.
  Słuchał oczarowany. Wydawało mu się, że jeszcze nigdy, ale tak naprawdę, nie słyszał śpiewu ptaka.
  Gdy śpiew ustał, wrócił do klasztoru i odkrył, ku swemu zdziwieniu, że był obcym dla swych braci mnichów, a oni dla niego.
  Dopiero stopniowo i oni, i on odkryli, że powracał po całych stuleciach. Ponieważ jego słuchanie było absolutne, czas zatrzymał się i on wślizgnął się do wieczności.
  Modlitwa staje się doskonalą,
  gdy ponadczasowe zostaje odkryte.
  Niekończące się jest odkryte
  przez jasność spostrzegania.
  Spostrzeganie staje się jasne,
  gdy jest całkowicie wolne
  od z góry wyrobionych sądów
  i wszelakich rozważań
  nad osobistą stratą i zyskiem.
  Wtedy nadprzyrodzone
  jest widziane i serce wypełnia się zachwytem.
  Modlitwa Żaby
  Tony de Mello