Blog Comments

0 comments

Blogs » News » Rozwój cz. 101 Dystrybucja Energii

Rozwój cz. 101 Dystrybucja Energii

 • Świat tworzenia i doświadczania siebie na poziomie doznań zmysłowych ma wiele poziomów.

  Od czego zależy intensywność i głębia doświadczenia ...?

  Wielu ludzi korzystających z dostępnych kanałów przepływu informacji rozwinęło przekonanie, że intensywność i głębia doznań są zależne od optymalnego wykorzystania wszystkich dostępnych źródeł w tym samym czasie.

  Zjawisko to jest powszechne, a najłatwiej można je zaobserwować na portalach społecznościowych.

  Absorbowanie informacji, a tym samym koncentracja na Energii płynącej wraz z informacją z wielu poziomów wibracji Powszechnego Pola Energii prowadzi do rozproszenia uwagi. Nawet jeśli dzięki internetowi wypracowaliśmy umiejętność operowania słowem, czy zarazem operowania Energią na wielu poziomach, nasza rozproszona na wielość uwaga, uniemożliwia głębokość doświadczania i obserwowania uczuć, które pojawiają się jedynie przy wzmożonej koncentracji.

  Jeśli pragniemy poznawać wielkość, piękno własnego potencjału w relacjach z innymi, należy metodycznie rozwijać koncentrację.

  Skupienie energii jest wówczas niczym światło lasera - penetruje wgłąb.

  Im głębiej penetrujemy, im większa koncentracja na przedmiocie zainteresowań w danym momencie, tym bogatszy świat uczuć i odczuć otwiera się przed naszymi zdumionymi zmysłami.

  Urok powierzchownych doznań jest związany z pewnego rodzaju zachłannością na doświadczanie w tym samym czasie wielości uczuć. To niestety wprowadza chaos energetyczny, który odczuwamy poprzez niestabilność ciała emocjonalnego.

  Destabilizacja energii na poziomie ciała emocjonalnego udaremnia próby budowania stabilnej osobowości, która daje poczucie bezpieczeństwa w ramach przyjętej konwencji życia społecznego.

  Prawdą jest, że osobowość jest strukturą, którą świadomie lub nie tworzymy sami.

  Prawdą jest, że Ducha nie da się strukturyzować, ale jeśli Duch pragnie doświadczać Siebie, musi tworzyć strukturę.

  Umiejętność optymalnego zarządzania strukturą zwaną osobowością, polega na równoważeniu przepływu Energii na wszystkich poziomach, do których dociera ludzka świadomość.

  Najczęściej dotyczy to ciała fizycznego, emocjonalnego czy mentalnego. Jeśli ludzie nauczą się zarządzać przepływem energii na tych poziomach, mogą przenieść własne doświadczenie Siebie i rzeczywistości do wyższej oktawy życia.

  Wielu ludzi podejmuje naukę koncentracji poprzez różnorodne ćwiczenia, praktyki znane dzięki kulturom i religiom Dalekiego Wschodu. Ale istnieje ponadkulturowy sposób nauki koncentracji. Jest nim uczuciowy wymiar Energii Miłości.

  Jeśli kochasz, czujesz Energię Miłości na poziomie czakry IV, skupiasz w sposób naturalny uwagę na obiekcie swych uczuć. Rozwijasz koncentrację szybko i bez bolesnego restrukturyzowania dotychczasowej osobowości.

  W moim odczuciu, to najskuteczniejszy sposób nauczania i realnej przemiany wewnętrznej dla istoty z harmonijnie funkcjonującą IV czakrą.

  Koncentracja jest koniecznym narzędziem w powrocie do jedności ze wszystkim, co JEST. Bez-wysiłkowa koncentracja na odkrytej w sobie Ciszy, finalizuje się w doświadczeniu nirwany.

  Wykorzystaj potęgę siły Miłości dla własnego rozwoju, w tym nauki koncentracji, by poszybować wyżej i dalej, niż Twoje zmysły.

  Nie rozpraszaj Energii, bo to wiedzie do chaosu, a chaos do uzależniania się od różnych zewnętrznych artefaktów, w tym używek o wszelakim charakterze.

  Autor: Teresa Maria Zalewska