Blog Comments

0 comments

Blogs » Information » Kreacja

Kreacja

 •  

  Kocham ten Wszechświat Panie,
  Który złota Twa myśl stworzyła.
  Kocham Twe Serce Panie,
  Skąd na skrzydłach Miłości
  Ona się wydobyła.
  Kocham Twój Umysł Panie,
  Skąd słowo Twe
  Zamanifestowane we Wszechświecie,
  Zmaterializowało z Pustki,
  Każdą drobinę przecie.

  Jakże potężna Miłość Twa
  Myślę,
  Gdy spoglądam na Twą kreację,
  Skoro potrafiła stworzyć w złotych myślach,
  Tak wspaniałą manifestację.

  Nas też obdarowałeś Ojcze
  Przez Ciebie użytymi narzędziami,
  Do kreowania rzeczywistości,
  Której w życiu doświadczamy.

  Jedność złotej myśli, słowa i działania,
  To sukces Boskiego Twego Serca
  W nas kreowania.


  Złote myśli z umysłu
  Na bazie Serca Miłości,
  Tworzą w moim świecie
  Takie wspaniałości,

  Jakie Ojciec Umiłowany kreował,
  Gdy twórczość Swej Ogromnej Miłości
  We Wszechświecie manifestował.

  Dziękuję Ci Ojcze Umiłowany,
  Za dziedzictwo Serca Twego,
  I w myśli swej złotej,
  Kreuję rzeczywistość istnienia swego.


  autor: Teresa Maria Zalewska
  "Poeci naszych czasów"
  DSP Chicago 2006