Blog Comments

2 comments

Blogs » News » BELATED ANSWER WITH LAKSHMI

BELATED ANSWER WITH LAKSHMI


 •  It’s no good having our prayers answered
  If they are not answered at the right time:
  In ancient India much store was set by the Vedic rites which were said to be so scientific in their application that when the sages prayed for rain there was never any drought. It is thus that a man set himself to pray, according to these rites, to the goddess of wealth, Lakshmi, begging her to make him rich.
  He prayed to no effect for ten long years, after which period of time, he suddenly saw the illusory nature of wealth and adopted the life of a renunciate in the Himalayas.
  He was sitting in meditation one day when he opened his eyes and saw before him an extraordinarily beautiful woman, all bright and shining as if she were made of gold.
  “Who are you and what are you doing here?” he asked.
  “I am the goddess Lakshmi to whom you recited hymns for twelve years,” said the woman. “I have appeared to grant you your desire.”
  “Ah, my dear goddess,” exclaimed the man, “I have since attained the bliss of meditation and lost my desire for wealth. You come too late. Tell me, why did you delay so long in coming?”
  “To tell you the truth,” said the goddess, “Given the nature of those rites you so faithfully performed you had fully earned the wealth. But, in my love for you and my desire for your welfare, I held it back.”
  If you had the choice, which would you choose: the granting of your petition or the grace to be peaceful whether it is granted or not?
  The Prayer of the Frog

  SPÓŹNIONA ODPOWIEDŹ Z LAKSHMI
  Nie ma pożytku z wysłuchania naszych modlitw, jeżeli nie są one wysłuchane we właściwym czasie.
  W starożytnych Indiach zgromadzono wielkie zapasy żywności dzięki wedyjskim obrządkom, o których mówiono, że były tak naukowe w swej postaci, iż kiedy mędrcy modlili się o deszcz, nigdy nie następowała susza.
  Tak więc pewien człowiek zaczął się modlić według tych obrządków, do bogini Lakshmi, błagając ją, by uczyniła go bogatym.
  Modlił się bez rezultatu przez dziesięć długich lat, a po upływie tego czasu zdał sobie nagle sprawę ze złudnej natury bogactwa i rozpoczął w Himalajach życie ascety.
  Pewnego dnia siedział medytując, a gdy otworzył oczy zobaczył przed sobą niezwykle piękną kobietę, lśniącą jakby była ze złota.
  „Kim jesteś i co tu robisz?” — zapytał.
  „Jam jest bogini Lakshmi, do której zanosiłeś modły przez dwanaście lat”, rzekła kobieta. „Ukazałam ci się, aby spełnić twoje pragnienie”.
  „O, bogini”, wykrzyknął ów człowiek. „Od tego czasu poznałem błogosławieństwo medytacji i przestałem pragnąć bogactw. Przyszłaś za późno. Powiedz, czemu tak długo zwlekałaś z przybyciem?”.
  Bogini odparła: „Prawdę mówiąc, zgodnie z naturą tych obrzędów, które tak wiernie wypełniałeś, całkowicie zasłużyłeś na bogactwo. Ale kochając cię i pragnąc twego dobra, zmieniłam charakter rytuałów”.
  Jeżeli miałbyś wybór, co byś wolał:
  wypełnienie swej prośby,
  czy łaskę pokoju
  niezależnie od tego, czy zostałoby ci to dane, czy nie.
  Modlitwa Żaby
  Anthony de Mello