Blog Comments

5 comments

Blogs » News » Mars after the Lucifer Rebellion

Mars after the Lucifer Rebellion

 • According to Thoth, Mars looked much like Earth a little less than a million years ago. It was beautiful. It had oceans and water and trees and was just fantastic. But then something happened to them, and it had to do with a past “Lucifer rebellion.”

  From the very beginning of this experiment we are in—and all of God’s creation is an experiment—experiments similar to the Lucifer rebellion (if you want to call them rebellions) have been attempted four times. In other words, three other beings besides Lucifer attempted to do the same thing, and each time it resulted in utter chaos throughout the universe.

  More than a million years ago, the Martians had joined the third rebellion, the third time that life decided to try this experiment. And the experiment failed dramatically. Planets everywhere were destroyed, and Mars was one of them.

   

  Life attempted to create a separate reality from God, which is the same thing that’s going on now. In other words, a portion of life attempted to separate itself from all other life and create its own separate reality. Since everyone is God anyway, this is okay—you can do that. The only thing is, it never has worked so far. Nevertheless, they tried it again.

  When someone tries to separate from God, they sever their love connection with Reality. So when the Martians (and many others) created a separate reality, they cut the love bond—they disconnected the emotional body—and in so doing they became pure male, with little or no female within them. They were purely logical beings with no emotions.

  What happened in Mars, and in thousands and thousands of other places, was that they ended up fighting all the time because there was no compassion, no love. Mars became a bat-tieground that just kept going on and on and on, until finally it became clear that Mars was not going to survive. Eventually they blew their atmosphere away and destroyed the surface of their planet.

  Before Mars was destroyed, they built huge tetrahedral pyramids, which you’re going to see in photographs in the second volume. Then they built three-sided, four-sided, and five-sided pyramids, eventually building a complex that was able to create a synthetic Mer-Ka-Ba. You see, you can have a space-time vehicle that looks like a spaceship, or you can have certain other structures that do the same thing. They built a structure from which they were able to look ahead and behind in time and space to tremendous distances and time periods.

  A small group of Martians tried to get away from Mars before it was destroyed, so they translated themselves into the future and found a perfect place to resettle before Mars was destroyed. That place was Earth, but it was about 65,000 years in our past.

  D.Melchizedek
  "The Ancient Secret of the Flower of Life"

  ~

  Mars a bunt Lucyfera

  Według Thotha Mars bardzo przypominał Ziemię sprzed miliona lat. Był piękny. Miał oceany, wodę i drzewa, wyglądał prześlicznie. Stało się tam jednak coś niezwykłego, co miało wiele wspólnego z "buntem Lucyfera".

  Od samego początku trwania tego eksperymentu - a wszelkie stworzenie Boże stanowi eksperyment - czterokrotnie dokonywano próby przeprowadzenia eksperymentów podobnych do "buntu Lucyfera". Innymi słowy trzy inne istoty poza Lucyferem próbowały dokonać tego samego, co on i za każdym razem powodowało to wielki zamęt we wszechświecie.

  Ponad milion lat temu Marsjanie dołączyli do trzeciego buntu, kiedy to życie po raz trzeci postanowiło podjąć ten eksperyment. Ponieśli wówczas dramatyczną klęskę. Wszystkie planety zostały zniszczone, a między nimi również Mars.


  Życie próbowało stworzyć rzeczywistość niezależną od Boga i to samo dzieje się właśnie teraz.

  Inaczej mówiąc, pewien wycinek życia próbował oddzielić się od całości i stworzyć osobną rzeczywistość. Teoretycznie można to zrobić, ponieważ każdy jest Bogiem. Trudność polega na tym, że do tej pory nigdy się to nie udało. Mimo to, spróbowano jeszcze raz.

  Kiedy ktoś próbuje oddzielić się od Boga, przecina swoje oparte na Miłości połącznie z Rzeczywistością.

  Zatem Marsjanie (jak wiele innych istot) stworzyli osobną Rzeczywistość, przecięli więź Miłości - odłączyli się od swojego ciała emocjonalnego - i w ten sposob zostali przy męskim aspekcie zachowując zerowa ilość kobiecego. Stali się osobnikami kierującymi się wyłącznie logiką, osobnikami pozbawionymi uczuć.

  Na Marsie, podobnie jak w tysiącach innych miejsc, doprowadziło to do nieustających walk i sporów, bowiem zabrakło współczucia i Miłości. Mars stał się jednym wielkim polem bitwy, aż wreszcie stało się jasne, że jego mieszkańcy nie mają szans na przetrwanie. Ostatecznie zniszczyli atmosferę wokół planety oraz jej powierzchnię.

  Zanim Mars został zniszczony zbudowano tam ogromne czworościenne piramidy. Wznoszono tam również piramidy o trzech, czterech i pięciu ścianach, tworząc kompleks budowli mogących wytworzyć syntetyczny Mer-Ka-Ba. Do popdróży w czasie i przstrzeni służą nie tylko pojazdy kosmiczne, można do tego celu użyć także innych struktur.  Marsjanie stworzyli właśnie taką strukturę, dzięki której mogli oglądać przeszłość i przyszłość oraz przemierzać wielkie odległości.

  Mała grupka Marsjan próbowała uciec przed zniszczeniem planety i przeniosła się w przyszłość, gdzie natrafiła na idealne miejsce do osiedlenia. Miejscem tym była Ziemia sprzed 65 000 lat.

  D. Melchzedek
  Pradawna Tajemnica Kwiatu Życia